Köp Suboxone 8mg online i svenska

1700,00 kr4359,00 kr

 

Indikationer:

Suboxone 8mg tablettär ordinerad för behandling av opioidrelianceochärgynnadförinduktion. Suboxone 8mg sublingual tablettb ordeanvändassomen del av en total behandling avser att införa rådgivning och psykosocialt stöd.

Beskrivning

suboxone till salu i SVERIGE

Suboxone 8 mg till salu i SVERIGE, Suboxone är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla personer som är beroende av opioider, olagliga eller receptbelagda. Den innehåller ingredienserna buprenorfin och naloxon. Buprenorfin, en partiell opioidagonist, blockerar opiatreceptorerna och minskar en persons drifter. Köp Buprenorfin film utan recept vid diskret leverans

Hur man tar:

Intag av Suboxone 8 mg berorpå läkemedels situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. SUBUTEX fungerarbästnär den inledande dos påbörjas efter indikationer på opioid uttag har påbörjats. Försök Att Inte Expandera din dos, ta medicinenregelbundeteller ta det under långtidän rekommenderat.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder Suboxone, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Suboxone kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka gynnsamt överkänsliga svarellerolika problem.Frågaspecialistenförytterligare information. Suboxone kan orsaka ett tillstånd som påverkar hjärtslaget (QT förlängning). Farenför QT förlängning kan utökas om du har vissa medicinska tillstånd eller tar olika mediciner som kan orsaka QT förlängning.

Ytterligare information

KVANTITET

100 stk, 150 stk, 200 stk, 250 stk