Beskrivning

Attentin 5 mg i SVERIGE

Attentin 5 mg i SVERIGE, Attentin 5 mg tabletter innehåller den aktiva substansen dexamfetaminsulfat. Attentin 5 mg är ett psykostimulerande medel. Det ökar aktiviteten i delar av hjärnan. Detta läkemedel kan bidra till ökad uppmärksamhet, koncentration och minska impulsivt beteende.

Vad det används mot

Attentin används för att behandla ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

  • Den används för barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år.
  • Det är inte indicerat för alla barn med ADHD.
  • Det används endast efter att ett annat läkemedel som heter metylfenidat inte har varit tillräckligt effektivt.
  • Det bör användas som en del av ett behandlingsprogram som vanligtvis omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder.

Behandling med detta läkemedel får endast inledas och användas under överinseende av en specialist på beteendestörningar hos barn eller ungdomar.
Du måste kontakta läkare om barnet inte mår bättre, eller om barnet mår sämre efter en månad. Läkaren kan besluta att en annan behandling är nödvändig.

Effekt på vikt/höjd

Attentin kan orsaka minskad vikt hos vissa barn och ungdomar.

  • Det kan finnas en brist på viktökning.
  • Läkaren kommer att hålla ett öga på barnets längd och vikt, samt hur bra barnet äter.
  • Om barnet inte växer som förväntat är det möjligt för läkaren att avbryta behandlingen med Attentin under en kort period.

Läkemedlet är för oralt bruk.

Barnet ska ta detta läkemedel tabletter med ett glas vatten, helst med eller strax efter måltid. Attentin-tabletterna måste tas samtidigt i förhållande till måltider. Den sista dosen ska vanligtvis inte ges för länge efter lunch för att förhindra problem med att somna.

Tabletterna har en skiljelinje och kan delas vid behov. Skiljelinjen är endast till för att underlätta uppdelningen så att det blir lättare att svälja tabletten om det är svårt att svälja den hel. Dela tabletten genom att placera den på en hård yta med den konvexa, släta sidan nedåt och tryck sedan försiktigt med pekfingret i mitten av tablettens ovansida. Tabletten kommer alltså att delas upp i fyra delar.

Var kan man köpa Attentin 5 mg, 10 mg och 20 mg

Om du letar efter kvalitets Attentin 5 mg till rimliga priser, gå till Sverige Pharms – https://sverigepharms.com/. Detta är den ledande destinationen där du kan hitta läkemedel med kvalitet och bättre kundsupport.

Ytterligare information

KVANTITET

100 stk, 150 stk, 200 stk, 250 stk