ADHD Medicin

Köp ADHD Medicin i Sverige Pharms

ADHD medicinering. ADHD-medicin behandlar symptomen på uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning (ADHD), såsom hyperaktivitet och impulsivitet. ADHD-mediciner verkar genom att öka nivåerna av kemikalier (neurotransmittorer) i din hjärna.

Vad är ett exempel på ADHD-medicin?

Vanliga ADHDmediciner

Varumärke, Generic Name Duration
Adderall-XR, amfetamin med förlängd frisättning 10 till 12 timmar
Dexedrine Spansule, amfetamin med förlängd frisättning 6+ timmar
Vyvanse, Lisdexamfetamin 10 till 12 timmar

Vilken är den vanligaste medicinen mot ADHD?

Stimulantia är den bästa och vanligaste typen av medicin som används för att behandla ADHD. Det finns bara två stimulerande läkemedel, metylfenidat (den aktiva ingrediensen i Ritalin, Concerta och andra formuleringar) och amfetamin (den aktiva ingrediensen i Adderall, Vyvanse och andra formuleringar).

Vad orsakar ADHD i hjärnan?
Hjärnans funktion och struktur

Andra studier har föreslagit att personer med ADHD kan ha en obalans i nivån av signalsubstanser i hjärnan, eller att dessa kemikalier kanske inte fungerar som de ska.

Visar alla 7 resultat